Tham gia ngày:
Số sách upload:

Sách cùng uploader

 

Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  • Tác giả: Mai Văn Bạn
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Năm xuất bản: 2009
  • Lượt xem: 8180
  • Lượt tải về: 946
  • Dung lượng: 7.38 mb (1 file)

Trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ cho vay và cho thuê tài chính. Các nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng, rủi ro và quản lí rủi ro, marketing ngân hàng. Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Gửi bình luận