Tham gia ngày:
Số sách upload:

 

Cẩm nang ngân hàng đầu tư

  • Tác giả: Mạc Quang Huy
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Năm xuất bản: 2009
  • Lượt xem: 910
  • Lượt tải về: 0
  • Dung lượng: 0 mb (0 file)

Tổng quan ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại. Tổ chức hoạt động và sản phẩm có thu nhập cố định của ngân hàng đầu tư. Đầu tư sản phẩm có thu nhập cố định. Sản phẩm và đầu tư chứng khoán vốn. Phát hành chứng khoán vốn và chứng khoán nợ. Mua bán sát nhập doanh nghiệp. Nghiệp vụ ngân hàng và chứng khoán. Quản lý hoạt động và rủi ro trong ngân hàng đầu tư... Tiềm năng ngân hàng đầu tư tại Việt Nam...

Gửi bình luận